LABORATORIJA

Home/LABORATORIJA

Zahvaljujući svakodnevnim naporima usmerenim ka poboljšanju svih segmenata rada i poslovanja, naša laboratorija je jedna od najsavremenijih zubno-protetskih laboratorija u Srbiji.
Korišćenje aparata i opreme, koji predstavljaju poslednje dostignuće tehnike u ovoj oblasti, čini osnovu za vrhunski kvalitet naše usluge. Pored toga, kvalitet naših usluga je i rezultat selekcije stručnih i ambicioznih kadrova, usavršavanih u zemlji i inostranstvu.

Radni prostor daje najjasniju vizuelnu predstavu o našem pristupu ovom poslu, a definisan je unapred određenim pozicijama svih elemenata i učesnika u radu. Tako je postignuta prijatna i motivišuća radna atmosfera, koja se u velikoj meri prenosi na kvalitet usluge.

Osnivač zubno-protetske laboratorije „Čakan Dental“ – Vladimir Čakan svoje dugogodišnje iskustvo je počeo na VMA, potom u ŽTP-u, te se redovnim posetama na domaćim i internacionalnim kongresima, seminarima i kursevima dodatno edukuje i usavršava u cilju što bolje i kvalitetnije izrade zubno-protetskih pomagala.

2011. godine postaje Vita Master, a laboratorija 2012. godine dobija sertifikat Vita Masterlab i postaje prva zvanična Vita Laboratorija na Balkanu.

Vladimir Čakan je sertifikovan za održavanje kurseva sa nemačkom licencom:
VITA keramički sistemi:
– VITA MASTER
– VITA VM13
BREDENT:
– BREDENT Bio Hpp
– BREDENT Bio Dentaplast
– BREDENT vezni elementi
– BREDENT SKY IMPLANT SYSTEM

lightbox title

lightbox title

Sertifikati:

2013.
For2press, Visio.lign on implants precision casting and thermopress. From 22.07 — 31.07.2013. Peter Brehm — Bredent — Nemačka.

2012.
— Individual Full Denture Set-up with Lingualized occlusion Vita VMK Master — Individual — from 03.12.2012 — 07.12.2012.
Martina Rosenbusch — Nemačka.

Full Dentures according to the philosophy of Prof. Dr. A. Gerber including characterization of the denture base with Aesthetic Color Set Easy. From 01.03.2012 — 03.03.2012. Pius J. Obwegeser Candulor

2011.
Vita Denture Set-up Course — from 23.02. — 24.02. 2011
— Aesthetic and Function with Vita MFT and esthetical individualisation with Vita VMLC — Erik Weidmann — Nemačka.

Vita PM9 — from 24.11 — 26.11 2011. Product Workshop
Adrian Apreotesei — Nemačka

Vita Denture Set-up Course — from 21.02 — 22.02.2011.
Erik Weidmann — Nemačka.

— Telescopic Techique With Rema TT and Remanium Star
from 17.05 — 18.05.2011.
Mark Stephen Pace — Dentarium — Nemačka

— Academia Dental Roadshow And Attended Lectures On Attacment Techiques, Ocelusion Concepts, Cad/Cam And Implantology. 26.11.2011.
Ralf Deselars — Bego — Nemačka; Matthias Ricthmuller

— «Bredent Suprastrukture» — from 01.12 — 03.12.2011. Nemačka — Marijo Rezo

— Authorisation to teach: Vita VM13 & Vita VMK Master Shades, Perta Kohlaas, November 2011.

2010.
Vita VMK Master — Individual from 16.09. to 17.09.2010. — Adrian Apreotesri — Nemačka

2009.
— Partial Denture Techniques; Bego — Nemačka februar 2009. — Heiko Wallschiger
— Applications in prosthetics Ministar S / Biostar pressure moulding technique
Scheu-Dental — Nemačka 19. jun 2009. Horst Pfender
— Applications in orthodontics Ministar S / Biostar pressure moulding technique Scheu-Dental
Nemačka 20. jun 2009. Horst Pfender

2008.
— Savremeni trendovi i nove tehnologije u zubnoj tehnici — VMA 19. april 2008.

2007.
— White and red esthetics; Nemačka 29. septembar 2007 Mr. Ryo Miwa
— Participated in the following training event; 10. novembar — Nemačka Gernot Schuller
— Outstanding Aesthetics with Vita VM13; Jonann Pirula 05. april 2006. — Nemačka

2006.
— Noritake Carabien — Zirkonia — CZR Jacket krunica; Kazunobi Yamara, Beograd 15. jun 2006
— Straumann Dental Imlant System; Urlike Lackner 09 — 11. novembar 2006.
— Doppelkronen und Modellguss Im einstuckgussverfheren, 6. maj 2006. Nemačka, Igor Rozmanm Rudolf Petrović
— Outstanding Aesthetics with Vita VM9; Nemačka 30. maj 2009, Monfre Cordes

2005.
— Izrada protetičkih nadoknada na Straumann implantima
Doc. Dr. A. Todorović — 1. april 2005

2004.
— Bredent Kombi — Technik UKS-SG 2,2
31.oktobar 2004 — Petrović Rudolf — Nemačka

lightbox title

lightbox title

lightbox title

6775 ukupno 1 danas