Analgosedacija

Home/Blog/Analgosedacija

Mnogi pacijenti se plaše stomatoloških intervencija zbog čega često odustanu od istih i nastave da trpe bol u zubima ili nedostatak zuba. U slučaju intenzivnog straha od stomatološke intervencije, postoji mogućnost da se procedura obavi pod sedacijom. Na taj način pacijent ne oseća nikakvu neprijatnost, strah ili paniku te se intervencija može obaviti bez ikakvih problema.

Analgosedacija odnosno opšta anestezija je rešenje za pacijente koji se plaše čak i uboda igle kod lokalne anestezije. Analgosedacija je sedacija ili uspavljivanje pacijenta uz pomoć intravenskog anestetika. Moramo naglasiti da je ovo kratkotrajna sedacija koja se obavlja uz nadzor specijaliste anesteziologa tako da ste potpuno bezbedni tokom cele procedure.

Kada se primenjuje analgosedacija?

Analgosedacija se primenjuje kod pacijenata koji su anksiozni odnosno plaše se stomatološke intervencije. Ova vrsta sedacije se takođe koristi u slučajevima i kada pacijent ima jak nagon povraćanja.

Primenom kratkotrajne sedacije olakšava se procedura i pacijentu i stomatologu. Tokom intervencije, pacijent ne oseća nikakvu nelagodu ili bol.

Kako se izvodi analgosedacija?

U C DENTAL CENTER timu, analgosedacija se vrši pod pažljivim nadzorom stručnog anesteziologa. Pre hiruške intervencije odnosno sedacije, pacijent će popuniti upitnik koji se tiče njegovog opšteg zdravlja. Potom naši stomatolozi vrše detaljan pregled i upoznaju pacijenta sa procedurom anestezije. Veoma je važno da budete upoznati sa ovom procedurom kao i da nam ukažete na bilo kakve zdravstvene problem koje imate kako bismo doneli ispravnu odluku.

Nakon obavljenog razgovora sa pacijentom i detaljnog pregleda pacijentu daje sedative venskim putem. Pacijent je uglavnom u svesnom stanju, ali ne oseća bol, strah ili anksioznost. Moguće je i uspavati pacijenta ukoliko za to ima potrebe. Nakon sedacije, primenjuje se lokalna anestezija na mestu gde će se vršiti intervencija, a daje se i odgovarajuća doza leka protiv bolova.

Tokom čitave procedure, posmatramo vitalne funkcije pacijenta. Ukoliko ima potrebe za tim, lokalna anestezija kao i sedacija pacijenta se ponavljaju dok traje intervencija.

U slučaju primene analgosedacije, pacijentu se savetuje da dođe sa pratiocem kako bi bezbedno stigao kući nakon intervencije.

Zakažite pregled u najsavremenijem dentalnom centru u Srbiji

Ukoliko se plašite bilo kakvih hiruških intervencija i zbog toga odlažete operaciju zuba i trpite bol i druge neprijatnosti, obratite nam se. C DENTAL CENTER ćeVam detaljno objasniti šta je analgosedacija i kako se ova vrsta sedacije primenjuje kako bi Vam umanjili strah I uverili da ste potpuno bezbedni i u stručnim rukama.

Naši stomatolozi će u razgovoru sa Vama predočiti prednosti analgosedacije koja omogućava da se podvrgnete stomatološkoj intervenciji bez ikakvog straha i bola.

159 ukupno 3 danas