CAD/CAM tehnologija

Home/CAD/CAM tehnologija

Primena CAD/CAM (Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing) u stomatologiji omogućila nam je da skratimo Vaše vreme provedeno u stomatološkoj stolici i omogućimo Vam da dobijete kvalitetan fiksni protetski rad (inleji, onleji, fasete, krunice i mostovi) u jednoj poseti.

Na osnovu 3D slike Vašeg zuba, za koji je planirana nadoknada, kompjuter izrađuje odgovarajući protetski rad.

4894 ukupno 2 danas