Sve što vas interesuje o zubnim implantima

Home/Blog/Sve što vas interesuje o zubnim implantima

Zubni implanti predstavljaju najveći tehnološki napredak u stomatologiji. Napravljeni su od legure titanijuma potpuno bioinertnog i biokompatibilnog materijala koji se ugrađuje u viličnu kost i ima mogućnost da sraste sa košću tj. da se osteointegriše. Svojim izgledom većinu pacijenata podsećaju na šraf.

Ugradnja zubnog implanta

Ugradnja implantata je indikovana u slučaju kada Vam nedostaje samo jedan ili pak više zuba. Ukoliko Vam nedostaje samo jedan zub, implant je idealno rešenje, jer ne zahteva brušenje susednih zdravih zuba. Ugradnja traje vrlo kratko, u lokalnoj anesteziji, a pacijenti često kažu da je bezbolnije od uklanjanja kamenca. Kod pacijenata sa izraženim strahom od stomatoloških intervencija, ugradnju implantata možemo sprovesti u analgosedaciji.

Nakon 4 -6 meseci, kada se implant veže za kost, možemo postaviti suprastrukturu (abutment) i krunicu. Suprastruktura (abutment) je veza između implanta koji se nalazi u kosti i krunice.

Ukoliko Vam nedostaje više zuba, na ugrađenim implantima se izrađuje metalokeramički ili bezmetalni (keramički) most. Implanti nam mogu služiti i za fiksiranje i stabilizaciju zubnih proteza u slučaju totalne bezubosti.

Da li Vas brine postojanje mogućnosti “odbacivanja” implantata?

Nekada dok je ugradnja implantata bila u eksperimentalnoj fazi i radila se na osnovu dvodimenzionalnog ortopan snimka, pojava odbacivanja implantata je bila česta. Danas, sa mogućnošću detaljne analize i planiranja ugradnje pomoću 3D snimka, ta pojava je svedena na minimum. Ukoliko i dođe do neuspeha, vodeći uzrok je loša oralna higijena.

Dobra oralna higijena kao i redovni kontrolni pregledi nam omogućavaju dugotrajnost implantata.

Kada se ne mogu ugraditi implantati?

Kod određenih zdravstvenih stanja i oboljenja kao što je nekontrolisani dijabetes, ozbiljna srčana oboljenja, onkološka oboljenja postoji kontraindikacija za ugradnju implantata, sve dok opšte zdravstveno stanje pacijenta ne bude pod kontrolom. Godine nisu prepreka za ugradnju implantata, izuzev kada su u pitanju deca sa nezavršenim rastom i razvojem vilica. Glavna prepreka je nedostatak kosti i njena nedovoljna gustina, ali zahvaljujući svakodnevnom razvoju stomatologije danas postoje intervencije kojima se u određenim slučajevima može nadoknaditi izgubljena kost i i omogućiti uslovi za ugradnju implantata.

422 ukupno 1 danas