EN

SRB

Zubni implanti predstavljaju najveći tehnološki napredak u stomatologiji.

Napravljeni su od legure titanijuma potpuno bioinertnog i biokompatibilnog materijala koji se ugrađuje u viličnu kost i ima mogućnost da sraste sa košću tj. da se osteointegriše.

Implanti nam služe za nadoknadu izgubljenih zuba, bilo da je u pitanju jedan ili više zuba.

Da bismo znali da li ste Vi pacijent izbora za ugradnju implantata moramo uraditi klinički pregled, detaljnu analizu anamneze o Vašem opštem zdravstvenom stanju i analizu 3D snimka na kom posmatramo građu i gustinu viličnih kostiju. Implanti se mogu ugraditi i kod mlađih i kod starijih pacijenata. Određeni oprez postoji kod pacijenata koji su na antikoagulantnoj terapiji, pacijenata sa nekontrolisanim dijabetesom, određenim srčanim oboljenjima.

Sam proces ugradnje implantata spada u lake hirurške intervencije, sprovodi se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolno.

Ukoliko imate jak strah od stomatologa ili same intervencije postoji mogućnost rada u intravenski sprovedenoj analgosedaciji.

C Dental Centar je specijalizovani stomatološki i implantološki centar sertifikovan i preporučen od strane svetski priznate nemačke kuće BREDENT za ugradnju implantata.